Copyright / Auteursrecht

Copyright

Alle rechten op deze kaarten en plattegronden op de website kaartmeppel.nl en kaartstaphorst zijn voorbehouden aan de uitgever.

Niets van deze uitgave / publicatie mag worden verveelvoudigd in digitale of analoge vorm, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever ; De Vries Kartografie bv te Assen, 0592-407450 : www.devrieskartografie.nl

De uitgever.

De uitgever / maker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van verkeerde of onvolledige gegevens op de kaart en plattegronden in deze uitgave / publicatie.